วัน: 14 มิถุนายน 2021

เจ้าภาพ บราซิล เริ่มป้องกันตำแหน่งโคปา อเมริกา

เจ้าภาพ บราซิล เริ่มป้องกันตำแหน่งโคปา อเมริกา ของพวกเขาด้วยการชนะอย่างสบาย