วัน: 26 กันยายน 2019

เศรษฐีจะยึดครอง ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในอนาคตอันใกล้

เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่ง ซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า ในอนาคต เศรษฐีจะยึดค