วัน: 14 มกราคม 2022

ลิเวอร์พูลอาจเลือกไม่ต่อสัญญากับโมซาล่าห์

ลิเวอร์พูลอาจเลือกไม่ต่อสัญญากับโมซาล่าห์ หลังการเจรจาครั้งล่าสุดล้มเหลวไม่